Obchodní podmínky

1. Příjem objednávek

Internetový obchod: www.zivaprozivot.cz
Telefonicky: +420 606 055 224
E-mailem: info@zivaprozivot.cz
Všechny přijaté objednávky považujeme za závazné.

2. Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.

3. Ceny

Ceny se řídí aktuálním ceníkem společnosti.
Vyhrazujeme si právo na změnu cen.

Korespondenční adresa, zasílání reklamací:

SEKAN s.r.o.
Opavská 498/55, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

4. Doručení objednávek

Objednávky přijaté v pracovních dnech Vám budou odeslány do 2 dní, pokud je objednané zboží skladem (pokud zboží není skladem, v detaile produktu naleznete dostupnost a dobu doručení).

5. Způsob doručení

Objednané zboží Vám doručí naši partneři – Balíkovna a Zásilkovna. O podrobnostech Vás budou informovat předem prostřednictvím sms a/nebo mailu. Bližší a aktuální informace najdete na Doprava a platba.

6. Doprava

Bližší informace o způsobech dodání a platbách za dopravu najdete na Doprava a platba.

6.1 Doba dodání

Objednávky přijaté v pracovních dnech Vám budou odeslány do 2 dní, pokud je objednané zboží skladem (pokud zboží není skladem, v detaile produktu naleznete dostupnost a dobu doručení). Prodejce si vyhrazuje právo na nedodržení těchto podmínek v případě, pokud není objednané zboží skladem. Zároveň prodejce není zodpovědný za 100 % doručení doručovacími službami následující pracovní den. V případě, že zboží není skladem, kupující bude informován o obě dodání zboží. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby, a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O tomhle však bude kupující okamžitě informován. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při objednávce nadiktoval špatnou korespondenční adresu nebo ji chybně vyplnil v registračním formuláři.

6.2

U každého produktu v internetovém obchodě je uvedeno datum doručení. Tato funkce má informační charakter, uváděné termíny doručení jsou předpokládané, nikoli garantované. Prodejce si vyhrazuje právo na nedodržení doby doručení v případech, kdy se předpokládané datum doručení prodlouží z příčin, na které prodejce nemá přímý vliv (nedodržení termínu doručení zboží dodavatelem, nesprávně vyplněné doručovací údaje v objednávce, nevyzvednutí objednávky kurýrní službou, nezastižitelnost adresáta na udaném telefonním čísle a adrese apod.).

7. Kupující je povinen

Převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží. Při převzetí zboží zkontrolovat zboží, zda není poškozeno. Po převzetí se zboží považuje ze strany prodávajícího za nepoškozené.

8. Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo podle zákona č. 108/2000 Z. z. na odstoupení od smlouvy (tzn. vrácení zboží) do 14 dnů od převzetí při uzavření smlouvy na dálku. Toto právo se vztahuje pouze na spotřebitele, spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout ZDE. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen písemně požádat o odstoupení od smlouvy, dále je povinen vrátit zboží do 14 dnů od doručení zpět dodavateli v originálním obalu, s veškerým příslušenstvím a v stejném stavu, v jakém zboží obdržel. Ihned po vrácení a kontrole je dodavatel povinen vrátit částku zaplacenou za zboží při odečtení nákladů za dopravu a případné další náklady spojené s přepravou zboží. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku! Vzhledem k tomu, že ji dodavatel nemůže takto zkontrolovat, při zaslání na dobírku necháme zboží vrátit zpět zákazníkovi, přičemž se doba dopravy započítává do 14 dnů na vrácení zboží.

8.1. Spory

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

9. Povinnosti v souvislosti s kupní smlouvou

Kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje.

10. Platební možnosti

Platba kartou online, hotovost při osobním převzetí zboží (platba v Kč), platba předem převodem na účet (objednávka bude odeslána po připsání Vaší platby na náš účet).

11. Záruka

Na všechny výrobky poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje pokud není uvedeno jinak. Záruční a pozáruční servis zajišťuje: SEKAN s.r.o., Opavská 498/55, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, Tel. +420 602 761 008.

Nárok na záruční opravy je nutno uplatňovat v místě prodeje výrobku.

11.1 Záruční podmínky

Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Při uplatňování nároku na záruční opravu musí být výrobek doručen v originálním obalu s originálním dokladem o koupi výrobku. Výrobek doručí zákazník na vlastní náklady prodejci.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a materiálové vady. V případě, na který se vztahuje záruka, bude servisem poskytnutý materiál, potřebný k opravě a také bude poskytnut záruční servis. Vyměněné díly a části se stávají majetkem servisu.

Reklamaci v rámci záruky je třeba uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.

11.2 Záruka se nevztahuje na

  • Závady způsobené použitím k jinému účelu, než ke kterému je výrobek určen.
  • Škody způsobené nesprávným zacházením, nepozorností, dopravou či nevhodným skladováním.
  • Škody vzniklé působením mechanických, teplotních či chemických vlivů.
  • Neodvratitelnou událostí (živelnou pohromou, požárem, povodní).

11.3 Osobní údaje kupujícího

Kupující bere na vědomí, že prodávající (provozovatel) zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu vyplývajícím s Podmínek zpracování osobních údajů (klikni zde) a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen „Nařízení“) za účelem realizace koupě zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím své webové stránky kupujícímu. bez poskytnutí těchto osobních údajů (např. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo) by nebylo možné kupní smlouvu uzavřít a doručit zakoupené zboží. právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví). Stejně je právním základem i skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, kterou kupující s prodávajícím (provozovatelem) uzavřel.

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změnu těchto podmínek. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde uvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.